X
تبلیغات
زولا
سه‌شنبه 13 دی‌ماه سال 1390
توسط: hasty

دی1390

ی" وقتی اعتماد من از ریسمان سست عدالت آویزان بود 


و در تمام شهر


قلب چراغ های مرا تکه تکه می کردند


وقتی که چشم های کودکانۀ عشق مرا


با دستمال تیرۀ قانون می بستند 


و از شقیقه های مضطرب آرزوی من 


فواره های خون به بیرون می پاشید


چیزی نبود. هیچ چیز بجز تیک تاک ساعت دیواری 


دریافتم : باید ، باید ، باید


دیوانه وار دوست بدارم